Verhaltenskodex in Ihrer Sprache

Vorschaubild
Verhaltenskodex deutsche Version (PDF, 3,12 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Verhaltenskodex englische Version (PDF, 2,19 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Verhaltenskodex französische Version (PDF, 3,11 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Verhaltenskodex italienische Version (PDF, 3,11 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Verhaltenskodex portugiesische (Brasilien) Version (PDF, 3,12 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Verhaltenskodex polnische Version (PDF, 3,12 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Verhaltenskodex schwedische Version (PDF, 3,11 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Verhaltenskodex japanische Version (PDF, 3,29 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Verhaltenskodex chinesische Version (PDF, 3,33 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Verhaltenskodex koreanische Version (PDF, 3,29 Mbyte)

Download

Kartellrechtspolice

Vorschaubild
(PDF, 66,8 Kbyte)

Kartellrechtspolice

Download

Police zur Korruptionsprävention

Vorschaubild
(PDF, 131 Kbyte)

Police zur Korruptionsprävention 

Download

Handelscompliance

Vorschaubild
(PDF, 60,2 Kbyte)

Handelscompliance Landesliste

Download

Poland Distribution System Operator Disclosure

- Na podstawie art 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. Odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn zm.) Orion Engineered Carbons Sp. Z oo z z siedzibą w Jaśle informuje, że udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2015 wynosi 0%. "
- "On the basis of Article 116, paragraph 13 of the Law of 20 February 2015. Renewable Energy Sources (OJ No. 478, as amended) Orion Engineered Carbons Sp. Oo, based in Jaslo, states that the share of Heat generated from renewable energy sources, heat from thermal waste treatment and waste heat from industrial plants, the total amount of heat supplied to the district heating network in 2015 is 0%. "

Vorschaubild
Decyzja Prezesa URE o wyznaczeniu OEC Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego (PDF, 1,26 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OEC (PDF, 1,27 Mbyte)

Download

Vorschaubild
koncesja DEE (PDF, 4,09 Mbyte)

Download

Vorschaubild
koncesja OEE (PDF, 3,35 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Taryfa dla energii elektrycznej OEC Sp. z o. o. (PDF, 1,86 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Informacja dotycząca czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Orion Engineered Carbons sp. z o.o. (PDF, 113 Kbyte)

Download

Vorschaubild
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej Orion Engineered Carbons sp. z o.o. w III kwartale 2019 r. (PDF, 120 Kbyte)

Download

Vorschaubild
Informacja dotycząca wyznaczenia sprzedawcy zobowiązanego (PDF, 111 Kbyte)

Download

Vorschaubild
Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Orion Engineered Carbons sp. z o.o. w Jaśle (PDF, 3,02 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Wykaz podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci dystrybucyjnej Orion Engineered Carbons sp. z o.o. w III kwartale 2019 r. (PDF, 107 Kbyte)

Download

Vorschaubild
Karta aktualizacji 1_2019 (PDF, 7,47 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Raport z konsultacji (PDF, 1,92 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Sprzedawca zobowiązany na obszarze działania OSDn Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. (PDF, 945 Kbyte)

Download

Vorschaubild
Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2018 IRiESD (PDF, 308 Kbyte)

Download

Vorschaubild
KARTA AKTUALIZACJI or 1/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (PDF, 7,47 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Formularz zgłoszeniowy uwag do projektu Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (PDF, 45,2 Kbyte)

Download

GUD OEC (ZIP, 229 Kbyte)

Download

Personal Data Protection

Vorschaubild
Klauzula ogólna ORION - 23.10.2019 (PDF, 112 Kbyte)

Download

Personal Data Protection

Vorschaubild
ObowiÑzek informacyjny - rekrutacja ORION - 21.10.2019 (PDF, 149 Kbyte)

Download

Personal Data Protection

Vorschaubild
ObowiÑzek informacyjny - szkolenia kierowców ORION - 21.10.2019 (PDF, 131 Kbyte)

Download

Personal Data Protection

Vorschaubild
ObowiÑzek informacyjny dla klientów ORION - 21.10.2019 (PDF, 113 Kbyte)

Download

Personal Data Protection

Vorschaubild
ObowiÑzek informacyjny dla kontrahentów ORION - 21.10.2019 (PDF, 112 Kbyte)

Download

Kingwood (Houston) Texas, USA
+1 83 24 45 33 00

Frankfurt, Deutschland
+49 69 36 50 54 100

Shanghai, China,
+86 21 61 07 09 09 66

Kingwood (Houston) Texas, USA
Americas@orioncarbons.com

Frankfurt, Deutschland
EMEA@orioncarbons.com

Shanghai, China
APAC@orioncarbons.com

Entdecken Sie

Ihre Karriere

Möglichkeiten bei Orion!

Wir nutzen Cookies auf unserer Webseite! Einige davon sind technisch unbedingt erforderlich. Sie können Ihre Einstellungen, welche nicht erforderlichen Cookies Sie akzeptieren, jederzeit ändern. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.