Code of conduct in your language

Vorschaubild
Code of Conduct German version (PDF, 3.12 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Code of Conduct English version (PDF, 2.25 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Code of Conduct French version (PDF, 3.11 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Code of Conduct Italian version (PDF, 3.11 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Code of Conduct Portuguese (Brazilian) version (PDF, 3.12 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Code of Conduct Polish version (PDF, 3.12 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Code of Conduct Swedish version (PDF, 3.11 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Code of Conduct Japanese version (PDF, 3.29 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Code of Conduct Chinese version (PDF, 3.33 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Code of Conduct Korean version (PDF, 3.29 Mbyte)

Download

Guideline on compliance with antitrust legislation

Vorschaubild
(PDF, 35.2 Kbyte)

Guideline on Compliance with Antitrust Legislation

Download

Prevention of corruption guideline

Vorschaubild
(PDF, 98.5 Kbyte)

Prevention of Corruption Guideline

Download

Trade compliance

Vorschaubild
(PDF, 60.3 Kbyte)

Trade Compliance Country Lists 

Download

Poland Distribution System Operator Disclosure

- „Na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.) Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle informuje, że udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2015 wynosi 0%.”
- "On the basis of Article 116, paragraph 13 of the Act of 20 February 2015. Renewable energy sources (OJ item. 478, as amended.) Orion Engineered Carbons Sp. o.o. located in Jaslo informs that the share of heat produced from renewable energy sources, heat from thermal waste treatment and waste heat from industrial installations, the total amount of heat supplied to the district heating network in 2015 is 0%. "

Vorschaubild
Decyzja Prezesa URE o wyznaczeniu OEC Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego (PDF, 1.26 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OEC (PDF, 1.27 Mbyte)

Download

Vorschaubild
koncesja DEE (PDF, 4.09 Mbyte)

Download

Vorschaubild
koncesja OEE (PDF, 3.35 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Taryfa dla energii elektrycznej OEC Sp. z o. o. (PDF, 1.86 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Informacja dotycząca czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Orion Engineered Carbons sp. z o.o. (PDF, 113 Kbyte)

Download

Vorschaubild
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej Orion Engineered Carbons sp. z o.o. w III kwartale 2019 r. (PDF, 120 Kbyte)

Download

Vorschaubild
Informacja dotycząca wyznaczenia sprzedawcy zobowiązanego (PDF, 111 Kbyte)

Download

Vorschaubild
Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Orion Engineered Carbons sp. z o.o. w Jaśle (PDF, 3.02 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Wykaz podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci dystrybucyjnej Orion Engineered Carbons sp. z o.o. w III kwartale 2019 r. (PDF, 107 Kbyte)

Download

Vorschaubild
Karta aktualizacji 1_2019 (PDF, 7.47 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Raport z konsultacji (PDF, 1.92 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Sprzedawca zobowiązany na obszarze działania OSDn Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. (PDF, 945 Kbyte)

Download

Vorschaubild
Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2018 IRiESD (PDF, 308 Kbyte)

Download

Vorschaubild
KARTA AKTUALIZACJI or 1/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (PDF, 7.47 Mbyte)

Download

Vorschaubild
Formularz zgłoszeniowy uwag do projektu Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (PDF, 45.2 Kbyte)

Download

GUD OEC (ZIP, 229 Kbyte)

Download

Personal Data Protection

Vorschaubild
Klauzula ogólna ORION - 23.10.2019 (PDF, 112 Kbyte)

Download

Personal Data Protection

Vorschaubild
ObowiÑzek informacyjny - rekrutacja ORION - 21.10.2019 (PDF, 149 Kbyte)

Download

Personal Data Protection

Vorschaubild
ObowiÑzek informacyjny - szkolenia kierowców ORION - 21.10.2019 (PDF, 131 Kbyte)

Download

Personal Data Protection

Vorschaubild
ObowiÑzek informacyjny dla klientów ORION - 21.10.2019 (PDF, 113 Kbyte)

Download

Personal Data Protection

Vorschaubild
ObowiÑzek informacyjny dla kontrahentów ORION - 21.10.2019 (PDF, 112 Kbyte)

Download

Kingwood (Houston) Texas, USA
+1 83 24 45 33 00 

Frankfurt, Germany
+49 69 36 50 54 100 

Shanghai, China,
+86 21 61 07 09 66 

Kingwood (Houston) Texas, USA
Americas@orioncarbons.com

Frankfurt, Germany
EMEA@orioncarbons.com

Shanghai, China
APAC@orioncarbons.com

Discover your career

opportunities at Orion!

We use cookies on our website! Some of them are technically essential. You can change your settings at any time to accept cookies that you do not require. Further information can be found in our Privacy Statement.